Tmark City News

เกือบปีใหม่!

เกือบปีใหม่!

ทุกคนได้เขียนโปสต์การ์ดอวยพรปีใหม่ไหม?

ในประเทศญี่ปุ่นเป็นการปฏิบัติทางวัฒนธรรมเพื่อส่งโปสการ์ดอวยพรปีใหม่ (Nengajo) ให้แก่กันและกันในช่วงปลายปี คล้ายคลึงกับประเทศตะวันตกหลายประเทศที่ส่งการ์ดคริสต์มาสกัน อย่างไรก็ตามโปสต์การ์ดอวยพรปีใหม่ในญี่ปุ่นได้ลดลงจากยอดขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ส่งคำทักทายของตนโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือของตน

ประเพณีในการส่งโปสการ์ดต้อนรับปีใหม่ในญี่ปุ่นมีประวัติอันยาวนาน จนถึงยุค Heian (794-1185) ชาวญี่ปุ่นจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าแก่และสมาชิกในครอบครัวเพื่อต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเอง เมื่อยุคเอโดะ (1603-1868) เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่งและเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลาย ๆ คนมีความสัมพันธ์จากสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นและสะดวกในการส่งโปสการ์ดเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงแม้ตอนนี้ บริษัท ญี่ปุ่นจะแลกเปลี่ยนบัตรอวยพรปีใหม่ระหว่างกัน ว่ากันว่าด้วยวิธีนี้โปสการ์ดอวยพรปีใหม่มีรากฐานมา

ตลอดประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนคำทักทายในวันปีใหม่ ๆ แต่ความรู้สึกขอบคุณต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่จะยังคงเหมือนเดิม

เมื่อปลายปีพ. ศ. 2560 ใกล้เคียงกันนี้จะเป็นบล็อกสุดท้ายในปีนี้ ในนามของ Tmark City Hotel Sapporo เราหวังว่าทุกคนจะมีวันขึ้นปีใหม่ที่ดีเยี่ยมและอยากจะแสดงความขอบคุณแก่ผู้อ่านและแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่มีและจะพักที่โรงแรมของเรา!
곧설날입니다!

여러분께선연하장을쓰고계십니까?

여러분도아시다시피연하장판매량이 3 년연속감소하고있습니다. 그배경배경으로는휴대 동시에지금지금까지연하장을두었다지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금지금 사실저도그런사람중하나입니다

원래연하장연하장은하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는하는 근래엔신년인사에 '근하신년' 등축사가들들들들들들들들들들들들들들들들들들들 이처럼새해인사를단순화한한한한한한있습니다있습니다있습니다있습니다있습니다있습니다있습니다있습니다있습니다

시대의흐름에따라따라만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만 무엇보다중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요중요

2017 년도이제가고블로그도올해마지막포스트입니다

올한한한많은많은고객한한.

내년에도또여러분을만나는있겠습니다있겠습니다

새해복많이받으십시오!很快就到正月了呢!

大家有写贺年卡吗?

大家可能都知道, 近三年来付红包的贺年卡的贩卖数量逐年递减, 其原因在于随着手机的普及用电子邮件发送新年祝福的年轻人越来越多, 同时“至今为止已经送出了这么多贺年卡了, 现在就算了吧” 有这样的想法的人也很多. 其实我也是其中一个

说起来贺年卡的源头可以追溯到平安时代时到受到照顾的人及亲族家中做客的“访亲” 习惯开始, 到了江户时代人际交往范围扩大, 改用书信, 直到现在工作中也用印有“恭贺新年” 字样的名片. 像这样的 ‘访亲’ 的简略化便是贺年卡兴起的缘由

随着时代变迁, 就算贺年卡的形式改变了, 只要能传达到自己的心意也不必拘泥于形式了

2017 年也即将过去, 这也是本年度最后的บล็อก了

今年一年, 有很多的客人光临本酒店, 非常感谢大家

明年也请多多关照, 恭候大家的光临

祝大家新年快乐!