Tmark City News

โรงแรมหาง่ายจริง ๆ จริง ๆ ให้เราบอกทิศทาง สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟคุณสามารถใช้สาย Keikyu Main Line จากสนามบิน Haneda และเปลี่ยนที่ Keikyu Kamata ไปในทิศทางของ Sengakuji เมื่อคุณมาถึงสถานี Ohmori Kaigan คุณควรจะเห็นโรงแรมอยู่ตรงหน้าคุณอีกฝั่งหนึ่งของสะพานลอย การเดินทางไปยังโรงแรมจากสนามบินฮาเนดะใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในขณะที่สนามบินนาริตะตั้งอยู่ประมาณ 90 นาทีนอกโตเกียวกลาง สำหรับผู้ที่มุ่งสู่ใจกลางโตเกียวคุณสามารถนั่งรถไฟสาย Keikyu Main Line ขึ้นไปยังสถานี Shinagawa ก่อนที่จะขึ้นรถไฟ JR ไปยังสถานีโตเกียว คุณสามารถเข้าถึงใจกลางกรุงโตเกียวในเวลาประมาณ 20 นาทีซึ่งสะดวกมากสำหรับการเที่ยวชม!