360 bên trong

Khách sạn Tmark City Sapporo

Tham quan bên trong khách sạn Tmark City Sapporo qua Google Inside View.

* Nhấp và kéo vào hình ảnh để thay đổi hướng xem của bạn.

Cổng vào

Nhà hàng

Phòng Gia đình 2 Giường đơn

Phòng Deluxe 2 giường đơn

Phòng đôi

Phòng Semi Đôi

Phòng Single Plus

Phòng Họp "Orion"

Phòng Họp "Cassiopeia"