Phòng họp

Chúng tôi có phòng họp có sẵn cho khách của chúng tôi với giá thuê.

Giá phòng họp

* không bao gồm thuế

Sức chứa