Phòng họp

Chúng tôi có phòng họp có sẵn cho khách của chúng tôi với giá thuê.

Sức chứa

Giá phòng họp