Thông tin quan trọng

Thông tin về Nâng cấp Địa chấn

Kính gửi khách,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chọn khách sạn Tmark City Sapporo.
Để đảm bảo an toàn và thoải mái cho khách, chúng tôi sẽ có một đợt trang bị thêm động đất từ ​​ngày 27 tháng 2 năm 2017.
Khách có thể nghỉ tại Khách sạn Tmark City Sapporo như thường lệ trong giai đoạn xây dựng sau, nhưng có thể có tiếng ồn. Chúng tôi sẽ chú ý đến công việc xây dựng.
Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn.

Thời gian xây dựng: Ngày 27 tháng 2 năm 2017 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017
Lịch trình thời gian: 10: 30-16: 00

* Có thể thay đổi tùy theo tiến độ xây dựng

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Khách sạn T Mark City Sapporo: 011-511-7531

Trân trọng,
T Mark City Khách sạn Sapporo Tổng Giám đốc