Tin tức thành phố Tmark

Tiện ích cho khách hàng: Trà xanh

Từ tháng 5, thương hiệu nổi tiếng "Itoen" của trà xanh sẽ được cung cấp cho sự thư giãn của bạn. Cho đến bây giờ, chúng tôi chỉ phục vụ cà phê, nhưng điều đó đã thay đổi vì rất nhiều khách hàng đã yêu cầu nó!

Sau khi bạn trở về từ một chuyến đi dài, chúng tôi cung cấp cho bạn một tách trà nóng tốt đẹp của trà xanh. Ngồi lại, thư giãn, và tận hưởng kỳ nghỉ của bạn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc thông báo này từ Tmark City Hotels.