Tin tức thành phố Tmark

Mens tiện nghi

Chúng tôi có tin tuyệt vời cho khách nam của chúng tôi!

Bây giờ chúng ta có khăn mặt làm sạch da mặt của nam giới đặc biệt sẽ giúp bạn làm mát trong mùa hè! Các khăn lau sẽ giúp bạn cảm thấy tươi trong giây lát và để lại cho bạn làn da tươi sạch bất cứ lúc nào bạn muốn! Họ là một túi lớn nhưng có thể quét toàn bộ khuôn mặt chỉ với một tờ.

Ngoài khăn lau mặt, bây giờ chúng tôi cung cấp dao cạo râu! Những dao cạo này có 5 lưỡi dao để cắt đẹp và chặt chẽ. Hay nhất của tất cả, chúng tôi đang cung cấp cả hai khăn mặt và dao cạo cho khách hàng có giá trị của chúng tôi miễn phí!