Tin tức thành phố Tmark

Mùa hè đã bắt đầu và thực sự bắt đầu ở Hokkaido nhưng vẫn có thể có lúc nhiệt độ xuống thấp, vì vậy hãy chăm sóc bản thân! Để phù hợp với chủ đề của mùa hè, chúng tôi xin giới thiệu với bạn một số địa điểm đẹp ở Hokkaido phong phú với hoa hướng dương! Tất cả đều làm cho một số cơ hội hình ảnh tuyệt vời!