Tin tức thành phố Tmark

Tin tức thành phố Tmark

Chúng tôi hàng tuần cập nhật tin tức về khách sạn Tmark City và các sự kiện ở Sapporo!
Hãy nhấn vào mũi tên ở bên phải hoặc chọn menu để kiểm tra bài báo.

----- Chủ đề -----